Lämna ett skriftligt klagomål

Ett skriftligt klagomål är ett formellt sätt att tala om att någonting inte fungerar som det ska.

Lyssna Skriv ut

När det inte räcker att prata

När du är missnöjd med något i Göteborgs Stads verksamheter, är det oftast bäst att börja med att prata med personalen eller chefen.

Men det kan vara svårt! Du kanske:

  • känner att ingen lyssnar
  • vill vara anonym
  • har lättare för att uttrycka dig i skrift
  • är osams med personalen eller chefen

Då kan du istället lämna ett skriftligt klagomål. Det är ett mer formellt sätt att säga ifrån, jämfört med att bara prata. Skriftliga klagomål ska dokumenteras och hanteras enligt särskilda rutiner.


Hur gör man?

Jämfört med när du överklagar ett beslut, finns det inga särskilda regler för att lämna klagomål om brister i Göteborgs Stads verksamheter.

Det är upp till dig själv att bestämma vad du vill klaga på, och hur du vill förmedla ditt klagomål. Du behöver inte använda någon speciell blankett.

Det enda som krävs är att:

  • du skriver vad som är problemet
  • skickar det du har skrivit så att det når fram till Göteborgs Stad

Skicka på olika sätt

För att skicka in ditt klagomål kan du till exempel använda synpunktsformuläret på Göteborgs Stads hemsida, mejla eller skicka ett vanligt brev.

Använd Klaga på stan!

Vi tycker att det ska vara enkelt att klaga. Vårt formulär hjälper dig att få med det viktigaste i ditt klagomål, och skickar det direkt Göteborgs Stad.

Lämna klagomål

Vad ska man skriva?

Eftersom det inte finns några obligatoriska mallar eller blanketter, kan du formulera ditt klagomål fritt med egna ord.

Några tips

För att ditt klagomål ska bli tydligt och enkelt att förstå, är det bra om:

  • Det framgår vilken verksamhet ditt klagomål gäller
  • Du skriver rakt på sak vad det är du vill klaga på
  • Du förklarar varför något är dåligt
  • Du skriver vad du vill ska hända nu, eller föreslår en egen lösning

Du hittar fler tips på sidan Skrivtips.


Relaterat innehåll