Klaga på skolan

Elever har rätt till en god utbildning och en trygg miljö i skolan. Om du är missnöjd med något i skolan ska du först och främst prata med lärare eller rektor.

Men om det inte hjälper kan du lämna ett skriftligt klagomål.

Lyssna Skriv ut

Klaga på skolan – steg för steg

1

Klaga direkt till skolan

Det är nästan alltid bäst att börja med att prata med din lärare eller skolans rektor.

Berätta vad du är missnöjd med och hur du vill att situationen ska förändras. Förhoppningsvis kan ni tillsammans komma fram till en bra lösning på problemet.

2

Klaga till huvudmannen

Om skolans personal eller rektor inte lyssnar på dig, kan du lämna ett skriftligt klagomål till skolans huvudman.

Skicka ditt klagomål till skolans huvudman. Huvudmannen är den som driver skolan, och som ansvarar för att reglerna i skolan följs. Huvudmannen är skyldig att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Vem är huvudman?

Vem som är huvudman beror på om skolan är kommunal eller fristående (privat). Huvudmannen är inte en särskild person, utan kan vara en kommun, ett bolag, en stiftelse eller en förening.

3

Gå vidare med ditt klagomål

Om det inte hjälper att lämna ett klagomål till skolans huvudman, kan du gå vidare på andra sätt.