Klaga på skolan

Elever har rätt till en god utbildning och en trygg miljö i skolan.

Om du är missnöjd med något i skolan ska du först och främst prata med lärare eller rektor. Men om det inte hjälper kan du lämna ett skriftligt klagomål.

Lyssna Skriv ut

Varför klaga på skolan?

När du är missnöjd med din eller ditt barns skola har du rätt att klaga. Enligt skollagen ska klagomål mot utbildningen alltid tas emot och utredas.

Klagomål om utbildningen kan till exempel handla om elever som inte får det stöd de behöver, kvaliteten på undervisningen, bemötande eller om problem i skolmiljön.

Därför är det bra att klaga:

  • Det känns ofta bra att stå upp för sig själv och säga ifrån när man är med om något som inte är okej.
  • Ditt klagomål kan leda till att problemet får en lösning.
  • Ditt klagomål kan hindra att fler elever drabbas.
  • Skolan ska använda ditt klagomål för att förbättra sin kvalitet.


Klaga på skolan – steg för steg

1

Klaga direkt till skolan

Det är nästan alltid bäst att börja med att prata med din lärare eller skolans rektor.

Berätta vad du är missnöjd med och hur du vill att situationen ska förändras. Förhoppningsvis kan ni tillsammans komma fram till en bra lösning på problemet.

2

Klaga till huvudmannen

Om skolans personal eller rektor inte lyssnar på dig, kan du lämna ett skriftligt klagomål till skolans huvudman.

Skicka ditt klagomål till skolans huvudman. Huvudmannen är den som driver skolan, och som ansvarar för att reglerna i skolan följs. Huvudmannen är skyldig att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Vem är huvudman?

Vem som är huvudman beror på om skolan är kommunal eller fristående (privat). Huvudmannen är inte en särskild person, utan kan vara en kommun, ett bolag, en stiftelse eller en förening.

3

Gå vidare med ditt klagomål

Om det inte hjälper att lämna ett klagomål till skolans huvudman, kan du gå vidare på andra sätt.

Läs mer på sidan Gå vidare med ditt klagomål mot skolan.


Relaterat innehåll