Personuppgiftspolicy

Så här behandlas dina personuppgifter när du besöker och använder Klaga på stan (www.klagapastan.se).

Lyssna Skriv ut

När gäller policyn?

Den här personuppgiftspolicyn gäller när du besöker och använder webbplatsen Klaga på stan (www.klagapastan.se).

 • “Besöker” betyder att du besöker en eller flera sidor på Klaga på stan.
 • “Använder” betyder att du skriver och skickar ett klagomål till Göteborgs Stad via Klaga på stans “Lämna klagomål”-formulär.

Göteborgs Stads policy för hantering av personuppgifter

När ditt klagomål kommer fram till Göteborgs Stad, behandlas de personuppgifter du har lämnat i klagomålet enligt Göteborgs Stads policy för behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

Klaga på stan drivs av Funktionsrätt Göteborg.

Funktionsrätt Göteborg är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som behandlas av Klaga på stan.

Funktionsrätt Göteborgs integritetspolicy

När du är i kontakt med oss på andra sätt än som besökare/användare av Klaga på stan, gäller Funktionsrätt Göteborgs Policy avseende integritetsskydd vid behandling av personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild individ – direkt eller indirekt.

Känsliga uppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) är vissa personuppgifter känsligare än andra. Känsliga uppgifter handlar till exempel om:

 • Etnicitet
 • Politiska åsikter
 • Religiös eller filosofisk åskådning
 • Hälsa

Andra integritetskänsliga uppgifter handlar till exempel om:

 • Information som rör någons privata sfär
 • Information om sociala förhållanden

Läs mer om känsliga uppgifter hos Datainspektionen.

Behandling av känsliga personuppgifter

Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter. Ett undantag är om personen har gett ett uttryckligt samtycke.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

När och hur personuppgifter får behandlas regleras bland annat i dataskyddsförordningen (GDPR).

Enligt dataskyddsförordningen måste Klaga på stans behandling av dina personuppgifter ha stöd i en rättslig grund. Läs mer om rättsliga grunder hos Datainspektionen.

Rättslig grund: samtycke

Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke, alltså att du har sagt ja till att vi får behandla dina personuppgifter. Du lämnar ditt samtycke genom att:

 • Acceptera cookies
 • Godkänna Klaga på stans Användarvillkor innan du skickar ditt klagomål

Dina rättigheter enligt GDPR

 • Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka.
 • Du har rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen.
 • I vissa fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Om vi får en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning.

Kontakta oss för mer information om dina rättigheter.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

Vilka personuppgifter Klaga på stan samlar in, beror på om du enbart besöker webbplatsen eller om du också använder webbplatsen för att skriva och skicka ett klagomål till Göteborgs Stad.

Klaga på stan använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.

När du skriver

Du bestämmer själv vad du skriver i ditt klagomål och därmed vilka personuppgifter du lämnar ut. Klaga på stan kan aldrig se vad du skriver, och vet därför inte om du skriver några känsliga personuppgifter. Vi utgår från att alla klagomål kan innehålla känsliga uppgifter.

Medan du skriver ditt klagomål i formuläret, behandlas de uppgifter du lämnar genom cookies. Syftet är att den text du skriver eller talar in, inte ska försvinna när du navigerar mellan formulärets olika steg.

Om du lämnar formuläret utan att trycka på “Skicka”, raderas dessa cookies. Därefter behandlar Klaga på stan inte längre de personuppgifter du skrev eller talade in i formuläret.

När du skickar

När du trycker på “Skicka”, omvandlas den text du har skrivit i formuläret till ett mejl som skickas krypterat till Göteborgs Stads kontaktcenter (goteborg@goteborg.se).

I samma stund som mejlet skickas från Klaga på stan, raderas de uppgifter du har lämnat i formuläret. Inga utgående mejl sparas. Mejlet innehåller inga metadata med personuppgifter.

När mejlet med ditt klagomål kommer fram till Göteborgs Stad, övergår ansvaret för dina personuppgifter till Göteborgs Stad.

Vilka vi delar dina uppgifter med

När du använder Klaga på stan för att skriva och skicka ett klagomål, delar vi de uppgifter du har skrivit i ditt klagomål med Göteborgs Stad.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Det du skriver i ditt klagomål sparas under så lång tid som det tar att omvandla dina formulärssvar till ett mejl. I praktiken handlar detta om millisekunder. Därefter raderas alla uppgifter och vi sparar ingenting.


Relaterat innehåll