Detta är Klaga på stan

Idén bakom Klaga på stan är enkel: det ska vara lätt att klaga på brister i Göteborgs Stads verksamheter.

Lyssna Skriv ut

Så här funkar tjänsten:

1

Du klagar

Du bygger ditt klagomål steg för steg genom att svara på frågor i Klaga på stans formulär.

Frågorna är utformande för att du ska få med den viktigaste informationen, och för att klagomålet ska bli tydligt och enkelt att hantera.

Du kan också prata in ditt klagomål!

En tecknad figur skriver på en surfplatta. Figuren har en tankebubbla över sig med tre utropstecken i. En pil går från surfplattan till en skärm som visar texten "Klaga på stan!". En pil går ut från skärmen till en laptop märkt med texten "Göteborgs Stad". En figur sitter bakom laptopen. I en tankebubbla över figuren finns en ikryssad checkruta.
2

Vi skickar ditt klagomål

När du är klar, skickar Klaga på stan automatiskt ditt klagomål direkt till rätt ställe: Göteborgs Stads kontaktcenter. Servicevägledarna på Kontaktcenter skickar vidare ditt klagomål till rätt mottagare i staden.

Om du vill, kan du också få en kopia på klagomålet till din egen mejladress.

Klaga på stan sparar ingenting och kan inte läsa vad du har skrivit. Klagomålet skickas som ett krypterat mejl.

3

Göteborgs Stad tar emot

Det är Göteborgs Stad som ska ta hand om och svara på ditt klagomål.

Ditt klagomål ska utredas, och du ska få ett svar inom max fyra veckor.

Alla klagomål ska registreras så att de syns i statistiken. Klagomål ska användas för att förbättra kvaliteten i stadens verksamheter.


Klaga enligt byråkratins alla regler

Klaga på stan har utformats för att öka chanserna att ditt klagomål ska nå fram till rätt person och hanteras på ett korrekt sätt.

Du behöver inte oroa dig för att formulera ditt klagomål på fel sätt, eller fundera på vart du ska skicka det.

Vi skickar alla klagomål till Göteborgs Stads kontaktcenter, eftersom det är det säkraste sättet att se till att klagomålen registreras och syns i statistiken.

Våra råd bygger på en undersökning

Råden och tipsen på Klaga på stan utgår från Funktionsrätt Göteborgs undersökning av Göteborgs Stads klagomålshantering.

Läs rapporten i sin helhet (PDF).


Du kan vara anonym

Du väljer själv om du vill skriva ditt namn och dina kontaktuppgifter i ditt klagomål.

Om du skriver dina kontaktuppgifter kan Göteborgs Stad höra av sig och fråga om något är otydligt i ditt klagomål. Det kan öka chanserna att du får hjälp med ditt problem.

Ditt klagomål blir en allmän handling

Ditt klagomål blir en allmän handling när det kommer till Göteborgs Stad. Allmänna handlingar är dokument som alla har rätt att be om att få läsa.

Om klagomålet innehåller känsliga uppgifter, kan de uppgifterna beläggas med sekretess innan någon annan får läsa.

Det är Göteborgs Stad som bestämmer vad som ska beläggas med sekretess, med grund i offentlighets- och sekretesslagen.

Läs mer om klagomål och offentlighetsprincipen.


Vanliga frågor