Lämna klagomål

Ibland gör
Göteborgs Stad fel.
Då är det bra att klaga!

Här får du hjälp att skriva och skicka klagomål
om brister i Göteborgs Stads verksamheter.
Lämna klagomål
Animation. I förgrunden en figur som håller fram en surfplatta med Klaga på stans logotype. I bakgrunden växlar: Figur som väntar på färdtjänst, figur i stökig skolmiljö, figur som väntar på promenad, figur i rullstol som inte kommer upp för en trappa.
En tecknad figur skriver på en surfplatta. En pil går från surfplattan ut mot höger. Figuren har en tankebubbla över sig med tre utropstecken i.

1. Du klagar

Skriv eller prata in ditt klagomål i Klaga på stans formulär.

Formulärets frågor gör det enkelt att formulera ett bra klagomål.

En tecknad skärm visar texten "Klaga på stan!". En pil går från vänster, in mot skärmen. En annan pil går från skärmen, ut mot höger.

2. Vi skickar ditt klagomål

Klaga på stan skickar automatiskt ditt klagomål till Göteborgs Stad.

Vi sparar ingenting och kan inte läsa vad du har skrivit. Klagomålet skickas som ett krypterat mejl.

En tecknad figur sitter med en laptop märkt med texten "Göteborgs Stad". En pil går från vänster in mot laptopen. Figuren har en tankebubbla över sig med en ikryssad checkruta i.

3. Göteborgs Stad tar emot

Göteborgs Stad ska utreda ditt klagomål. Du ska få ett svar på ditt klagomål.

Dessutom ska alla klagomål registreras så att de syns i statistiken, och användas för att förbättra stadens verksamheter.

En tecknad illustration där en figur pratar med en annan figur som sitter bakom ett skrivbord. Figuren bakom skrivbordet läser ett dokument och staplar papper i en stor hög.

Det här kan du klaga på

Klaga på stan hjälper dig att lämna klagomål om brister i Göteborgs Stads verksamheter. Det kan till exempel gälla:

  • kommunala skolor
  • hemtjänst
  • ledsagning
  • färdtjänst
  • kommunal hälso- och sjukvård

Om kontakten med staden strular

Om kontakten med staden strular, har vi massor av tips och information som kan hjälpa dig att nå fram i byråkratin.