Lämna klagomål

Ibland gör
Göteborgs Stad fel.
Då är det bra att klaga!

Här får du hjälp att skriva och skicka klagomål om brister i Göteborgs Stads verksamheter.

Lämna klagomål
Animation. I förgrunden en figur som håller fram en surfplatta med Klaga på stans logotype. I bakgrunden växlar: Figur som väntar på färdtjänst, figur i stökig skolmiljö, figur som väntar på promenad, figur i rullstol som inte kommer upp för en trappa.
En tecknad figur skriver på en surfplatta. En pil går från surfplattan ut mot höger. Figuren har en tankebubbla över sig med tre utropstecken i.

1. Du klagar

Klaga på stans formulär gör det enkelt att formulera ett bra klagomål:

  • Svara på frågor och bygg ditt klagomål steg för steg
  • Du kan prata in ditt klagomål
En tecknad skärm visar texten "Klaga på stan!". En pil går från vänster, in mot skärmen. En annan pil går från skärmen, ut mot höger.

2. Vi skickar ditt klagomål

Klaga på stan skickar automatiskt ditt klagomål till rätt mottagare i Göteborgs Stad.

Vi sparar ingenting och kan inte läsa vad du har skrivit.

En tecknad figur sitter med en laptop märkt med texten "Göteborgs Stad". En pil går från vänster in mot laptopen. Figuren har en tankebubbla över sig med en ikryssad checkruta i.

3. Göteborgs Stad tar emot

Ditt klagomål ska utredas, och du ska få svar inom max fyra veckor.

Alla klagomål ska registreras så att de syns i statistiken. Klagomål ska användas för att förbättra kvaliteten.

En tecknad illustration där en figur pratar med en annan figur som sitter bakom ett skrivbord. Figuren bakom skrivbordet läser ett dokument och staplar papper i en stor hög.

Om kontakten med staden strular

Har du varit med om något dåligt i Göteborgs Stads verksamheter?

Klaga på stan hjälper dig att lämna in ett formellt klagomål.

Om kontakten med staden strular, har vi massor av tips och information som kan hjälpa dig att nå fram i byråkratin.