Varför klaga?

Att uppmärksamma det som fungerar dåligt är första steget för att rätta till problemet. När du klagar gör du en viktig insats både för dig själv och för andra.

Lyssna Skriv ut
Tre tecknade figurer lyfter en skivstång över huvudet. Skivstångens vikter är fyllda med utropstecken, blixtar och kuvert.
1

Du har rätt att säga ifrån

Om något inte fungerar som det ska, eller om du blir illa bemött i Göteborgs Stads verksamheter har du rätt att säga ifrån.

Ditt klagomål ska tas på allvar, och du får inte bli sämre behandlad för att du klagar.

2

Ditt klagomål kan hjälpa andra

Om något är dåligt för dig, finns en risk att det också är dåligt för andra.

När du klagar hjälper du inte bara dig själv, utan gör också en viktig insats för andra personer i samma sits.

3

Klagomål uppmärksammar problem

Ditt klagomål registreras av Göteborgs Stad och syns i den officiella statistiken. Det gör att chefer och politiker får reda på vilka problem som finns i stadens verksamheter, och vad som måste förbättras.

Om ingen klagar, kan brister i Göteborgs Stads verksamheter pågå länge innan de upptäcks.


Det är bra att klaga, men…