Gå vidare med ditt klagomål

Om det inte hjälper att lämna in ett skriftligt klagomål, kan du gå vidare på andra sätt för att lösa ditt problem.

Lyssna Skriv ut

Allt beror på vad ditt klagomål
handlar om

Hur du kan göra för att gå vidare med ditt klagomål, beror på vad ditt problem handlar om:

  • Vissa problem går att anmäla till statliga tillsynsmyndigheter – andra gör det inte inte.
  • I vissa fall kan du få personlig hjälp att gå vidare med ditt klagomål av en fristående organisation. Läs mer på Här kan du få hjälp.

Oavsett vad ditt problem handlar om, kan du försöka göra din röst hörd genom att kontakta media eller en enskild politiker.


Gör en anmälan

Det finns flera olika statliga myndigheter som ska utöva tillsyn över kommunala verksamheter.

Tillsynsmyndigheterna har olika regler för hur en anmälan ska göras, och vilka sorters ärenden de utreder.

Vilken tillsynsmyndighet du ska vända dig till, beror på vad ditt problem handlar om.

Polisen

Om du har blivit utsatt för ett brott, ska du vända dig till
polisen och göra en polisanmälan.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Om du har framfört ett klagomål om socialtjänst, LSS-verksamhet eller hälso- och sjukvård, men inget händer, kan du göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

IVO är utreder allvarliga händelser. IVO väljer själv vilka anmälningar de ska utreda.

Skolinspektionen

Om du klagat till en skola, men inget händer, kan du lämna uppgifter om missförhållanden till Skolinspektionen.

Barn- och elevombudsmannen

Om ditt problem gäller mobbning och kränkningar i skolan, kan du göra en anmälan till Barn- och elevombudsmannen .

Justitieombudsmannen (JO)

Om du har blivit felaktigt behandlad av en tjänsteman och har framfört ett klagomål, men inget händer, kan du också göra
en JO-anmälan.

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Om du har blivit diskriminerad, kan du lämna klagomål till Diskrimineringsombudsmannen.

Du kan också vända dig till din lokala antidiskrimineringsbyrå för att få stöd.

I Göteborg finns Antidiskrimineringsbyrån Väst. De kan ge stöd och råd om du har blivit utsatt för diskriminering.


Gör din röst hörd

Om ditt klagomål inte leder till någon lösning och om du inte kan anmäla eller få hjälp på andra sätt, ge inte upp! Det finns det fortfarande saker du kan göra.

Du kan skapa uppmärksamhet kring ditt problem på flera olika sätt.

Kontakta politiker

Om inget händer när du framför ditt klagomål till förvaltningen, kan du vända dig till de politiker som bestämmer över förvaltningen.

Du kan till exempel skicka mejl till politikerna.

Här finns kontaktuppgifter till Göteborgs Stads politiker.

Berätta vad du är missnöjd med och att du har klagat till förvaltningen, men att inget händer.

Politiker kan sällan lägga sig i eller göra något i enskilda ärenden. Men de kan säga åt förvaltningen att verksamheten du klagar på måste förbättras.

Engagera dig politiskt

Saker som påverkar vår vardag har ofta sin grund i  hur samhället styrs och är organiserat.

Om du vill vara med och göra skillnad kan du engagera dig i ett politiskt parti eller i en intresseorganisation.

Det finns säkert flera som har liknande problem som du har. Det kan kännas bra och viktigt att kämpa för sin sak tillsammans med andra.

Kontakta media

Du kan kontakta media för att lyfta ditt ärende.

Du kan skriva eller ringa till en nyhetsredaktion och berätta om vad som har hänt.

De kan vara intresserade av att skriva om ditt fall eller granska ett område och därmed sätta press på politiker och förvaltning.