Klaga på vården

Som patient ska du få en god vård och ett gott bemötande.

Om du är med om något inom vården som inte fungerar som det ska, är det bra att klaga.

Lyssna Skriv ut

Klaga på vården – steg för steg

1

Klaga direkt till vårdgivaren

Börja med att kontakta mottagningen där du fick vård och behandling.

Först kan du vända dig till vårdpersonalen som undersökte eller behandlade dig. Berätta om vad du har varit med om, och vad du vill klaga på.

Om kontakten med vårdpersonalen inte fungerar, eller om du till exempel inte är nöjd med personalens förklaring, kan du kontakta enhetens chef.

Du kan framföra ditt klagomål till chefen muntligt eller skriftligt. Vi rekommenderar att du klagar skriftligt.

2

Ta hjälp av Patientnämnden

Patientnämnden i Västra Götaland finns till för att stötta och hjälpa patienter med klagomål mot vården.

Du behöver inte först klaga till vårdgivaren innan du hör av dig till Patientnämnden. Det går bra att kontakta Patientnämnden direkt!

Patientnämnden kan hjälpa dig med:

 • att se till att klagomålet kommer fram till rätt person
 • att se till så att vårdgivaren svarar dig
 • information om dina rättigheter
 • vägledning till andra myndigheter som du kan göra en anmälan till, om det behövs
3

Gå vidare med ditt klagomål

Om det inte hjälper att lämna ett klagomål till vårdgivaren eller kontakta Patientnämnden, kan du gå vidare på flera sätt.


Vårdgivarens skyldigheter

Enligt patientsäkerhetslagen måste alla vårdgivare måste ta emot, utreda och besvara klagomål om vården från patienter och deras närstående.

Du ska få information

Om du har drabbats av en vårdskada, måste vårdgivaren informera dig om:

 • Sin skyldighet att ta emot ditt klagomål
 • Hur du ska göra för att klaga
 • Att du kan få hjälp av Patientnämnden att framföra ditt klagomål
 • Att du kan anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Du ska få svar

Vårdgivaren måste:

 • Svara på ditt klagomål inom “inom skälig tid”. Skälig tid är ungefär 4 veckor.
 • Förklara vad som har gått fel
 • Berätta vad man ska göra för att samma sak inte ska hända igen

Ett svar som du förstår

Vårdgivaren ska svara på ditt klagomål på ett sätt som du förstår.

Det är till exempel inte okej med ett svar som mest består av medicinska termer på latin.


Läs mer på andra webbplatser

1177.se – När du inte är nöjd med vården

Socialstyrelsen – Podd-avsnitt: “Om du inte är nöjd med vården”