Klaga på vården

Som patient ska du få en god vård och ett gott bemötande.

Om du är med om något inom vården som inte fungerar som det ska, är det bra att klaga.

Lyssna Skriv ut

Varför klaga på vården?

När du är med om något som inte fungerar som det ska i vården, är det bra om du hör av dig till din vårdgivare och klagar.

Ditt klagomål kan hjälpa både dig själv och andra patienter!

Därför är det bra att klaga:

 • Det känns ofta bra att stå upp för sig själv och säga ifrån när man är med om något som inte är okej.
 • Vården måste använda ditt klagomål för att förbättra sin kvalitet, och se till att inte samma sak händer någon annan patient.
 • Du måste klaga direkt till vårdgivaren innan du kan gå vidare och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Klaga på vården – steg för steg

1

Klaga direkt till vårdgivaren

Börja med att kontakta mottagningen där du fick vård och behandling.

Först kan du vända dig till vårdpersonalen som undersökte eller behandlade dig. Berätta om vad du har varit med om, och vad du vill klaga på.

Om kontakten med vårdpersonalen inte fungerar, eller om du till exempel inte är nöjd med personalens förklaring, kan du kontakta enhetens chef.

Du kan framföra ditt klagomål till chefen muntligt eller skriftligt. Vi rekommenderar att du klagar skriftligt.

2

Ta hjälp av Patientnämnden

Patientnämnden finns till för att hjälpa patienter och närstående som har klagomål mot vården. Det finns patientnämnder i alla regioner i Sverige.

Du behöver inte först klaga till vårdgivaren innan du hör av dig till Patientnämnden. Det går bra att kontakta Patientnämnden direkt!

Kontakta Patientnämnden om:

 • du inte vet vart du ska vända dig
 • du tycker att det är svårt eller obehagligt att klaga direkt till din vårdgivare
 • det uppstår problem, till exempel att du inte får något svar, när du klagar direkt till vårdgivaren
 • du inte är nöjd med svaret från vårdgivaren
 • du har frågor om hur du kan gå vidare med ditt klagomål

Kontaktuppgifter till Patientnämnden i Västra Götaland

Webb: www.vgregion.se/halsa-och-vard/Patientnamnden
Telefon: 010-441 20 00

Skicka klagomål via:
E-tjänst
Blankett

Posta blanketten till:
Patientnämndernas kansli
Regionens hus
405 44  Göteborg

3

Gå vidare med ditt klagomål

Om det inte hjälper att lämna ett klagomål till vårdgivaren eller kontakta Patientnämnden, kan du gå vidare på flera sätt.

Läs mer på sidan Gå vidare med klagomål mot vården.


Vårdgivarens skyldigheter

Alla vårdgivare måste ta emot, utreda och besvara klagomål om vården från patienter och närstående. Det står i patientsäkerhetslagen, och det gäller för både offentliga och privata vårdgivare.

Du ska få information

Om du har drabbats av en vårdskada, måste vårdgivaren informera dig om:

 • Sin skyldighet att ta emot ditt klagomål
 • Hur du ska göra för att klaga
 • Att du kan få hjälp av Patientnämnden att framföra ditt klagomål
 • Att du kan anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Du ska få svar

Vårdgivaren måste:

 • Svara på ditt klagomål inom “inom skälig tid”. Skälig tid är ungefär 4 veckor.
 • Förklara vad som har gått fel
 • Berätta vad man ska göra för att samma sak inte ska hända igen

Ett svar som du förstår

Vårdgivaren ska svara på ditt klagomål på ett sätt som du förstår.

Det är till exempel inte okej med ett svar som mest består av medicinska termer på latin.


Läs mer på andra webbplatser

1177.se – När du inte är nöjd med vården

Socialstyrelsen – Podd-avsnitt: “Om du inte är nöjd med vården”


Relaterat innehåll