Här kan du få hjälp

Det finns flera fristående organisationer som kan hjälpa dig i ditt ärende. Här finns några av de som är aktiva i Göteborgsområdet.

Lyssna Skriv ut

Funktionsrätt Göteborgs individstöd

Om… din fråga handlar om funktionshinder och rör Göteborg kan du vända dig till Funktionsrätt Göteborgs Individstöd.

Vad? Individstödet kan exempelvis hjälpa till vid ansökningar, överklaganden och anmälningar.

Göteborgs rättighetscenter

Om… du har blivit diskriminerad på grund av funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, kön, könsöverskridande identitet och uttryck eller religion eller annan trosuppfattning.

Vad? Göteborgs rättighetscenter ger dig kostnadsfritt stöd och råd om du har blivit utsatt för diskriminering.

LaSSe Brukarstödscenter

Om… du har en funktionsnedsättning, bor i Västra Götalandsregionen och behöver rådgivning.

Vad? En ideell organisation. Du kan få stöd vid kontakter med myndigheter eller assistansutförare eller hjälp med ansökningar och överklaganden.

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Om… du har en funktionsnedsättning och inte vet var du ska vända dig för att få de insatser du behöver.

Vad? En verksamhet inom Göteborgs Stad. Lotsen informerar och svarar på frågor om samhällets olika insatser, såsom hjälpmedel, bostadsanpassningar, sjukvårdsinsatser, färdtjänst, stöd enligt LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) eller SoL (Socialtjänstlagen).

Patientnämnden i Västra Götalandsregionen

Om… du har försökt att klaga till din vårdgivare, men inte fått hjälp. 

Vad? Patientnämnden finns i alla delar av Sverige. De hjälper i kontakten med vården och i att gå vidare med ditt klagomål som gäller hälso- och sjukvård.

Personligt ombud

Om… du har en psykisk funktionsnedsättning och behöver stöd och rådgivning.

Vad? Personligt ombud finns i många kommuner och är kostnadsfritt och fristående från myndigheter och vårdgivare. Ombuden kan hjälpa dig att ta vara på dina rättigheter, samt på samhällets utbud av service, vård, rehabilitering och sysselsättning.

Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar

Om… du vill ha stöd från andra som har varit i samma sits som du och som delar dina erfarenheter.

Vad? Funktionsrätt Göteborgs medlemmar är föreningar inom områdena funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar. De arbetar bland annat med intressepolitik, socialt stöd och med att sprida kunskap om de funktionsnedsättningar de representerar.