Följ upp ditt klagomål

En checklista med sex tips för att hålla koll på vad som händer med ditt klagomål efter att du har skickat iväg det.

Lyssna Skriv ut
1

Har du fått en bekräftelse?

Göteborgs Stads kontaktcenter brukar mejla en bekräftelse på att klagomålet har kommit fram inom 24 timmar. Det kan ta längre tid på helger.

Du ska få en bekräftelse om:

  • Du har klagat via Klaga på stan, eller skickat ett eget mejl till goteborg@goteborg.se
  • Du har skrivit din mejladress och bett om att få ett svar
2

Får du något svar?

Du ska få ett svar på ditt klagomål om du har bett om det och angett dina kontaktuppgifter. Det är den som är ansvarig för ditt klagomål som ska svara dig.

3

Är du nöjd med svaret?

När du får ditt svar, läs igenom ditt klagomål igen. Hänger svaret ihop med det du skrev?

4

Har ditt problem lösts?

Om svaret är ja – vad bra!

Men det kan också vara så att ditt problem inte löser sig, trots att du har skickat ett klagomål.

Tips: Om det inte hjälper att skicka ett klagomål, kan du prova andra sätt att göra din röst hörd.

Läs mer på Gå vidare med ditt klagomål.

5

Har ditt ärende hanterats på rätt sätt?

Även om ditt problem inte löser sig, så ska ditt klagomål alltid hanteras på ett korrekt sätt.

Begär ut allmänna handlingar

Du kan ta del av dokumentation som visar hur ditt ärende har hanterats. Skriftliga klagomål är allmänna handlingar som alla har rätt att be om att få läsa.

Mejla till den ansvariga förvaltningens officiella mejladress eller till goteborg@goteborg.se.

Skriv att du vill ta del av de allmänna handlingar som hör till ditt klagomålsärende.

6

Används ditt klagomål för att förbättra kvaliteten?

Enligt Göteborgs Stads rutiner ska klagomål analyseras för att förbättra verksamheternas kvalitet. Därför skriver förvaltningarna rapporter om de klagomål som har kommit in under året.

Om du är intresserad av hur ditt klagomål används i kvalitetsarbetet kan du läsa förvaltningarnas årliga kvalitetsdokument.