Taktik

Du kan skicka skriftliga klagomål av många anledningar. Klaga på stan tipsar om några smarta sätt att använda byråkratin till din fördel!

Lyssna Skriv ut

Klaga för att få ett svar

Om du inte får något svar från chefen när du mejlar och ringer kan du skicka ett skriftligt klagomål.

 • Enligt Göteborgs Stads rutiner ska alla klagomål få ett svar.
 • Fler tjänstepersoner än chefen ser om klagomålet är obesvarat.
 • Registratorn kan ibland påminna den ansvarige personen om att hen måste svara.

Klaga för att komma förbi en person

Om kommunikationen inte fungerar mellan dig och en chef, kan du skicka ett skriftligt klagomål för att nå fram till andra beslutsfattare inom verksamheten.

 • Ditt ärende kan nå andra personer än chefen.
 • Du kan önska, men inte bestämma, vem du vill att ditt klagomål ska hamna hos.
 • Det finns en risk att ditt klagomål hamnar hos samma chef som du ville komma förbi. Men nu är ditt klagomål åtminstone registrerat. Nu har fler personer insyn i ärendet!

Klaga innan du anmäler

Många tillsynsmyndigheter rekommenderar att du först vänder dig till kommunens klagomålshantering innan du anmäler. 

 • Ditt problem kan få en lösning innan du behöver anmäla. 
 • När du har klagat är du redo att gå vidare med en anmälan.
 • Klagomålen kan fungera som viktig dokumentation i din anmälan. 

Klaga för att dokumentera

Om ditt problem upprepar sig kan du skicka in ett klagomål varje gång det händer. Det går bra att skicka flera klagomål till samma verksamhet.

 • Du får officiell dokumentation på att problemet finns, att det inte blir bättre och att du har gjort ditt bästa för att belysa problemet.
 • Om du skickar många klagomål är det extra viktigt att du skriver sakligt och utan personangrepp.

Klaga för att uppmärksamma

Om du skickar många klagomål kan det märkas i statistiken. Politikerna ser oftast bara antalet klagomål, inte exakt vad de handlar om. Många förvaltningar räknar antalet klagomål varje år. Om antalet ökar kommer det att synas i deras rapporter.

 • Politikerna kan be förvaltningen att undersöka varför det kommer så många klagomål.
 • Förvaltningens rapporter om hur många klagomål som kommer in kan ligga till grund för ett förbättringsarbete.
 • Många klagomål på en verksamhet ger intressepolitiska organisationer bevis på brister. 
 • Många klagomål kan få journalister att bli intresserade av vad som händer i verksamheten.

Klaga många tillsammans för
att påverka

Du kanske tillhör en grupp där ni är många som har drabbats av samma problem. Tillsammans kan ni peppa varandra att skicka in skriftliga klagomål. Det kan bli ett sätt för er att påverka.

 • Det kan kännas lättare att klaga när du vet att du är del av ett sammanhang. 
 • Ni kan hjälpa varandra att skriva, och att hålla koll på vad som händer med klagomålen.
 • Att lämna klagomål kan behöva kombineras med andra metoder för att påverka. Till exempel en demonstration, namninsamling. Eller att en organisation driver frågan gentemot politikerna.