Klaga anonymt eller inte?

En del tycker att det känns tryggt att vara anonym när de klagar. Andra vill helst att mottagaren ska veta vem klagomålet kommer ifrån. Du bestämmer själv om du vill vara anonym eller inte när du klagar.

Lyssna Skriv ut

Bara du vet vad som är rätt för dig

Det är du som vet mest om din eller din anhörigas situation. Därför är det svårt att ge ett tydligt svar på om du bör klaga anonymt eller inte. Det är bara du som kan avgöra vad som är bäst i ditt fall.

Men innan du bestämmer dig kan det vara bra att fundera kring vad ditt val kan få för olika resultat.

Anonym inför vem?

Att klaga anonymt handlar dels om att vara anonym inför Göteborgs Stad och den verksamhet du klagar på.

Skriftliga klagomål blir allmänna handlingar, som alla att har rätt be om att få läsa. Så att klaga anonymt handlar också om att vara anonym inför de som eventuellt begär att ta del av ditt klagomål som en allmän handling. Det kan till exempel vara en journalist, en privatperson eller en förening.

Klaga på stan kan aldrig läsa ditt klagomål eller ta del av dina kontaktuppgifter.


Fördelar och nackdelar med att klaga anonymt

thumb_up

Fördelar

 • Ditt klagomål kan inte kopplas till dig som person. Ingen i personalen, ingen chef och ingen politiker kan se att det är just du som har klagat.
 • Om någon begär ut ditt klagomål (till exempel en journalist, en organisation eller någon intresserad medborgare) kan de inte se att det är du som har skickat klagomålet.
thumb_down

Nackdelar

 • Om du klagar anonymt utan att ge Göteborgs Stad ett alternativt sätt att kontakta dig, kan de inte svara dig. Det kan också bli svårare att lösa ditt problem.
 • Om Göteborgs Stad inte kan kontakta dig kan de inte ställa följdfrågor. Då blir det viktigare att all information finns med från början. Läs mer om vad du bör tänka på i Skrivtips.
 • Du kan aldrig vara helt säker på att du är helt och hållet anonym. Personal och chefer kanske ändå kan lista ut vem du är. Men kom ihåg, du får inte bli sämre behandlad för att du har klagat!

Hur gör jag för att klaga anonymt?

Om du vill klaga anonymt ska du inte:

 • Skriva ditt för- och efternamn
 • Skriva ditt personnummer
 • Använda en mejladress som innehåller ditt för- och efternamn
 • Använda ett mejlkonto där du har registrerat ditt namn
 • Skriva ett telefonnummer som går att spåra på till exempel Hitta.se
 • Skriva detaljer som kan göra det lätt att lista ut vem du är. Till exempel detaljer om ett specifikt samtal du har haft med personalen eller chefen.

Du kan alltid be om att ditt klagomål inte ska visas för berörd personal, eller en viss chef. Men det kan hända att personalen eller chefen ändå får ta del av klagomålet. Personal och chefer har samma rätt som andra att ta del av allmänna handlingar.

Kan jag vara anonym, men ändå får svar?

Du kan vara anonym, men ändå få ett svar, genom att ange en mejladress som inte innehåller ditt för- och efternamn eller ange ett telefonnummer som inte går att hitta på Hitta.se.