Om Funktionsrätt Göteborg

Funktionsrätt Göteborg är en ideell förening som samlar 51 funktionshinderföreningar i Göteborg.

Lyssna Skriv ut

Ett samhälle för alla

Funktionsrätt Göteborgs mål är ett samhälle där alla, oavsett funktionsvariationer, är fullt delaktiga och jämlika.

Vi är politiskt och religiöst obundna.

Läs mer om vår verksamhet på www.funktionsrattgbg.se

Därför driver vi Klaga på stan

Vi tycker att klagomål från brukare, anhöriga och andra invånare ska tas på allvar.

Det handlar både om den enskilda individens rätt till inflytande över sitt eget liv, och om vikten av att Göteborgs Stads verksamheter håller en hög kvalitet.

Det ska vara lätt att klaga

Vart ska man vända sig? Vad ska man skriva? Vad gör man om ingen lyssnar?

Vi har träffat alldeles för många som tycker att det är svårt att göra sin röst hörd när man har varit med om något dåligt i Göteborgs Stads verksamheter.

Med Klaga på stan vill vi göra det lättare för alla, oavsett funktionsvariation eller förkunskaper, att skriva och skicka ett klagomål till Göteborgs Stad.

Finansiärer

Webbtjänsten Klaga på stan har tagits fram inom ramen för projektet Tyck till. Projektet pågår under 2018-2020 och finansieras av:

Projektledare

Projektet Tyck till leds av Funktionsrätt Göteborgs projektledare Hannah My Falk och Karin Gréen.

Webbplatsen har skapats av Raket Webbyrå.

Illustrationer: www.illli.se.