Varför klaga?

Att uppmärksamma det som fungerar dåligt är första steget för att rätta till problemet!

Lyssna Skriv ut
1

Du har rätt att säga ifrån

Om något inte fungerar som det ska, eller om du blir illa bemött i Göteborgs Stads verksamheter har du rätt att säga ifrån.

Ditt klagomål ska tas på allvar. Du ska få ett svar, och du får inte bli sämre behandlad för att du klagar.

Tre tecknade figurer lyfter upp en viktstång tillsammans. I vikterna finns utropstecken, kuvert, stjärnor och blixtar.
2

Ditt klagomål kan hjälpa andra

Om ingen klagar kan brister i Göteborgs Stads verksamheter pågå länge innan de upptäcks.

Bristerna kan påverka livet och vardagen negativt för många människor.

När du klagar gör du en viktig insats för dig själv och för andra brukare, anhöriga och invånare i Göteborg.

3

Ditt klagomål räknas

Ditt klagomål registreras av Göteborgs Stad och syns i statistiken. Så när du klagar bidrar du till att öka insynen i stadens verksamheter.

Alla klagomål ska räknas och analyseras, så att chefer och politiker får reda på vilka problem som finns i Göteborgs Stads verksamheter.


Vanliga invändningar mot att klaga

Det finns många invändningar mot att klaga. Här bemöter vi några av de vanligaste.