Vem får klaga?

Du måste inte vara personligt berörd av ett problem för att klaga. Alla får lämna klagomål till Göteborgs Stad om brister i stadens verksamheter!

Lyssna Skriv ut

Rätt att lämna – skyldighet att ta emot

Du har alltid rätt att klaga på brister i Göteborgs Stads verksamheter. Till skillnad från när det gäller att överklaga beslut, behöver du inte vara personligt berörd av det du klagar på.

Däremot kan Göteborgs Stads formella skyldighet att ta emot ditt klagomål skilja sig lite mellan olika verksamhetsområden.

Klagomål om stöd- och omsorg

I verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och LSS, är kommunen bara formellt skyldig att ta emot klagomål från:

 • Vård- och omsorgstagare och deras närstående
 • Personal
 • Vårdgivare
 • Andra som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS
 • Myndigheter
 • Föreningar, andra organisationer och intressenter

Klagomål om skola

I skollagen finns inga avgränsningar för vems klagomål som huvudmannen för en skola är skyldig att ta emot.

Klagomål om vård

Vårdgivare är skyldiga att ta emot klagomål från:

 • Patienter och deras närstående
 • Personal
 • Andra vårdgivare
 • De som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS
 • Myndigheter
 • Föreningar, andra organisationer och intressenter

Klagomål om andra saker

Alla Göteborgs Stads stadsdelar har egna rutiner för synpunktshantering. Rutinerna gäller för alla sorters verksamheter. Ingen av rutinerna avgränsar vem som får klaga om ett visst ämne.